วังหลังพลาซ่าดอทคอม ตลาดออนไลน์ง่ายแค่คลิก - ติดต่อเรา

^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5วังหลังพลาซ่าดอทคอม (นายสุทิน  กว้างใจทะเล)
5/76 ลุมพินี เพลส พระราม 8 อาคาร C ชั้น 3

ซ.อรุณอมรินทร์ 53 ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 0-2497-5395 ( จ.-ศ. 20.00-24.00 น. | ส.-อา. 09.00-24.00 น.)
มือถือ : 081-5835729
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID : Sutin.kwa หรือสแกนที่ QR-Code Line ด้านบนข้างรูป
FB Page : wanglangplazadotcom หรือ FB : Sutin.Kwangjaitalay

     จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น (ไม่มีหน้าร้านนะครับ)      

ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอาง

จากประสบการณ์รับประทานจริง และใช้จริง สำหรับผู้ที่สนใจแต่ยังไม่มั่นใจกับผลิตภัณฑ์ที่จะเลือกใช้
เพราะผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดี อยากมีสุขภาพที่ดี แต่กลัวถูกหลอกให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ
เสียเงินฟรีๆ สุขภาพแย่ลง ใบหน้าพัง แถมยังต้องเสียเงินรักษาใบหน้าอีกต่างหาก จิตตก สุขภาพจิตเสีย
ปรึกษาพูดคุย ฟรีๆ ผมเพียงให้ข้อมูลเพื่อให้คุณได้ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ
เพราะผมเอง ก็เคยรู้สึกอย่างคุณ คุณ และคุณมาก่อน ครับ                                        

 

เงื่อนไข ข้อตกลง การใช้บริการ / ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ / การสมัครร่วมธุรกิจ Hibrid X (New)

1. ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ ทราบและยอมรับเงื่อนไขจากทางวังหลังพลาซ่าดอทคอมทุกประการ ดังนี้
    1.1 การรับประกันสินค้า หากสินค้าชำรุดเสียหาย อันเกิดจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน
         1.1.1 ต้องแจ้งให้ วังหลังพลาซ่าดอทคอมทราบ หลังจากได้รับสินค้าไม่เกิน 7 วัน
         1.1.2 ถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน ส่งมาให้ทางวังหลังพลาซ่าดอทคอมทราบ
         1.1.3 ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ จัดส่งสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด เสียหาย จากการผลิตส่งคืนมายัง 
                 วังหลังพลาซ่าดอทคอม โดยผู้ซื้อรับผิดชอบค่าจัดส่งไปก่อน
         1.1.4 วังหลังพลาซ่าดอทคอม จะจัดส่งสินค้าใหม่ให้โดยไม่เสียค่าจัดส่งเพิ่ม และคืนค่าจัดส่งสินค้าส่งคืนให้ผู้ซื้อ 
                  เป็นรหัสคูปองส่วนลดตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง
         1.1.5 กรณีที่สินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหมด และไม่สามารถหาสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์มาทดแทนได้
                 วังหลังพลาซ่าดอทคอม จะโอนเงินค่าสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งค่าจัดส่ง คืนให้ผู้ซื้อ (ยกเว้นค่าธรรมเนียม
                 การโอนซื้อสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์)      
   1.2 การรับประกันคืนเงิน หากภายใน 1 เดือนใช้แล้วไม่เห็นผล จะต้องดำเนินการดังนี้
         1.2.1 สั่งซื้อจำนวนตามเงื่อนไข เพื่อใช้ภายในระยะเวลา 30 วัน (1 เดือน)
         1.2.2 ถ่ายรูปตัวเอง ใบหน้า รูปร่าง ฯลฯ ก่อน และหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
         1.2.3 นำส่งรูปถ่ายดังกล่าวมาเป็นหลักฐานเพื่อขอคืนเงินในระยะเวลาตามที่กำหนด
         1.2.4 เมื่อพิจารณาจากหลักฐานรูปถ่ายเป็นจริง วังหลังพลาซ่าดอทคอม ยินดีคืนเงินตามเงื่อนไข
         1.2.5 หากพิจารณาหลักฐานรูปถ่ายแล้วเป็นเท็จ วังหลังพลาซ่าดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
   1.3 การรับประกันความพึงพอใจ คืนเงินได้ภายใน 7 วัน หลังใช้ผลิตภัณฑ์
         1.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่คืนจะต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ส่วน ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก่อนเริ่มใช้
         1.3.2 บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหักเสียหาย บี้ บุบ
   1.4 การสมัครเป็นนักธุรกิจ Hibrid X (New) เพื่อร่วมธุรกิจภายใต้การทำการตลาดของ Hibrid X (New) เมื่อสมัครแล้ว
        ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครในภายหลัง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นได้
   1.5 เมื่อสมัครเป็นนักธุรกิจ Hibrid X (New) จะต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทโดยเคร่งครัด

2. ความรับผิดชอบเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนเงิน / ค่าจัดส่งสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ส่งคืน
    2.1 ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
    2.2 ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ส่งคืน ส่วนวังหลังพลาซ่าดอทคอมรับผิดชอบค่าจัดส่ง
          สินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ ส่งกลับไปให้ผู้ซื้อ เมื่อสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์นั้นชำรุด เสียหาย จากการผลิต และผู้ซื้อต้องการ
          เปลี่ยนสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์
    2.3 ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) กรณีคืนเงินค่าสินค้าโดยจะหักจากยอดเงินโอนคืน
    2.4 วังหลังพลาซ่าดอทคอม เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ หากสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์นั้นชำรุด เสียหาย
          จากการผลิต

3. ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น อันทำให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการไม่สามารถจัดส่งให้ผู้ซื้อได้ เมื่อผู้ซื้อชำระเงินมาแล้วนั้น
    3.1 วังหลังพลาซ่าดอทคอม คืนเงินค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี)
         ให้กับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ
    3.2 หรือหาทางออกร่วมกันระหว่างผู้ซื้อกับวังหลังพลาซ่าดอทคอม ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นนั้น

4. ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ ได้อ่านเงื่อนไข ข้อตกลง การใช้บริการ / ซื้อสินค้า /ซื้อผลิตภัณฑ์ / การสมัครร่วมธุรกิจ Hibrid X (New)
    เข้าใจและยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลงดังกล่าวทุกประการ

 

Login เข้าระบบ

ค้นหาสินค้าในร้าน

สินค้าที่ท่านเลือก

 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

สาระ/ความรู้/ข่าวสาร พลาซ่า

- ทำไมถึงต้องลด %ไขมันในร่างกาย

Track ติดตามการจัดส่ง

สถิติจำนวนการเยี่ยมชม

2204007
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
678
658
2255
8100
16427
2204007
Your IP: 144.126.150.4
Server Time: 2022-05-21 13:40:57

ทะเบียนพาณิชย์


 
 นี่คือเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ
ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

เพื่อนบ้านหมู่เฮา Copyright © 2022 วังหลังพลาซ่าดอทคอม | wanglangplaza.com  Rights Reserved.