รายละเอียดบัญชีของคุณ

^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


รายละเอียดบัญชีของคุณ

เมื่อคุณสมัครลงทะเบียนแล้ว, กรุณาเข้าสู่ระบบได้โดยตรงจากที่นี่

รายละเอียดการลงทะเบียน

 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อ
ส่งใบเสร็จไปที่

เงื่อนไขการบริการ

 เงื่อนไข ข้อตกลง การใช้บริการ / ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ / การสมัครร่วมธุรกิจ Hibrid X

1. ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ ทราบและยอมรับเงื่อนไขจากทางวังหลังพลาซ่าดอทคอมทุกประการ ดังนี้
    1.1 การรับประกันสินค้า หากสินค้าชำรุดเสียหาย อันเกิดจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน
         1.1.1 ต้องแจ้งให้ วังหลังพลาซ่าดอทคอมทราบ หลังจากได้รับสินค้าไม่เกิน 7 วัน
         1.1.2 ถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน ส่งมาให้ทางวังหลังพลาซ่าดอทคอมทราบ
         1.1.3 ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ จัดส่งสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด เสียหาย จากการผลิตส่งคืนมายัง 
                 วังหลังพลาซ่าดอทคอม โดยผู้ซื้อรับผิดชอบค่าจัดส่งไปก่อน
         1.1.4 วังหลังพลาซ่าดอทคอม จะจัดส่งสินค้าใหม่ให้โดยไม่เสียค่าจัดส่งเพิ่ม และคืนค่าจัดส่งสินค้าส่งคืนให้ผู้ซื้อ 
                  เป็นรหัสคูปองส่วนลดตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง
         1.1.5 กรณีที่สินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหมด และไม่สามารถหาสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์มาทดแทนได้ 
                 วังหลังพลาซ่าดอทคอม จะโอนเงินค่าสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งค่าจัดส่ง คืนให้ผู้ซื้อ (ยกเว้นค่าธรรมเนียม
                 การโอนซื้อสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์)      
   1.2 การรับประกันคืนเงิน หากภายใน 1 เดือนใช้แล้วไม่เห็นผล (ผลิตภัณฑ์จาก Hibrid X) จะต้องดำเนินการดังนี้
         1.2.1 สั่งซื้อจำนวนตามเงื่อนไข เพื่อใช้ภายในระยะเวลา 30 วัน (1 เดือน)
         1.2.2 ถ่ายรูปตัวเอง ใบหน้า รูปร่าง ฯลฯ ก่อน และหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
         1.2.3 นำส่งรูปถ่ายดังกล่าวมาเป็นหลักฐานเพื่อขอคืนเงินในระยะเวลาตามที่กำหนด
         1.2.4 เมื่อพิจารณาจากหลักฐานรูปถ่ายเป็นจริง วังหลังพลาซ่าดอทคอม ยินดีคืนเงินตามเงื่อนไข
         1.2.5 หากพิจารณาหลักฐานรูปถ่ายแล้วเป็นเท็จ วังหลังพลาซ่าดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
   1.3 การรับประกันความพึงพอใจ คืนเงินได้ภายใน 7 วัน หลังใช้ผลิตภัณฑ์
         1.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่คืนจะต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ส่วน ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก่อนเริ่มใช้
         1.3.2 บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหักเสียหาย บี้ บุบ
   1.4 การสมัครเป็นนักธุรกิจ Hibrid X เพื่อร่วมธุรกิจภายใต้การทำการตลาดของ Hibrid X เมื่อสมัครแล้ว
        ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครในภายหลัง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นได้
   1.5 เมื่อสมัครเป็นนักธุรกิจ Hibrid X จะต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทโดยเคร่งครัด

2. ความรับผิดชอบเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนเงิน / ค่าจัดส่งสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ส่งคืน
    2.1 ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
    2.2 ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ส่งคืน ส่วนวังหลังพลาซ่าดอทคอมรับผิดชอบค่าจัดส่ง
          สินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ ส่งกลับไปให้ผู้ซื้อ เมื่อสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์นั้นชำรุด เสียหาย จากการผลิต และผู้ซื้อต้องการ
          เปลี่ยนสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์
    2.3 ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) กรณีคืนเงินค่าสินค้าโดยจะหักจากยอดเงินโอนคืน
    2.4 วังหลังพลาซ่าดอทคอม เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ หากสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์นั้นชำรุด เสียหาย 
          จากการผลิต

3. ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น อันทำให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการไม่สามารถจัดส่งให้ผู้ซื้อได้ เมื่อผู้ซื้อชำระเงินมาแล้วนั้น
    3.1 วังหลังพลาซ่าดอทคอม คืนเงินค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) 
         ให้กับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ
    3.2 หรือหาทางออกร่วมกันระหว่างผู้ซื้อกับวังหลังพลาซ่าดอทคอม ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นนั้น

4. ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ ได้อ่านเงื่อนไข ข้อตกลง การใช้บริการ / ซื้อสินค้า /ซื้อผลิตภัณฑ์ / การสมัครร่วมธุรกิจ Hibrid X 
    เข้าใจและยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลงดังกล่าวทุกประการ

Login เข้าระบบ

ค้นหาสินค้าในร้าน

สินค้าที่ท่านเลือก

 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

สาระ/ความรู้/ข่าวสาร พลาซ่า

- ทำไมถึงต้องลด %ไขมันในร่างกาย

Track ติดตามการจัดส่ง

สถิติจำนวนการเยี่ยมชม

2218667
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
121
280
2198
10193
12567
2218667
Your IP: 109.70.100.87
Server Time: 2022-06-25 06:29:20

ทะเบียนพาณิชย์


 
 นี่คือเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ
ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

เพื่อนบ้านหมู่เฮา Copyright © 2022 วังหลังพลาซ่าดอทคอม | wanglangplaza.com  Rights Reserved.